DomůMikrovlnný ohřev pro průmyslové využití

Mikrovlnný ohřev pro průmyslové využití

Ve světovém průmyslu prakticky již neexistuje zpracovatelský obor, kde by se mikrovlny neprosadily. Uplatňují se buďto jako efektivnější technologie nahrazující konvenční ohřev nebo se pořizují k dosažení nové kvality zpracování.

Výhody mikrovlnného ohřevu

Vysoká energetická účinnost

Mikrovlny díky vysoké efektivitě technologie výrazně snižují celkové náklady na energie.

Rovnoměrnost ohřátí

Produkt je okamžitě zahříván rovnoměrně v celém svém objemu, a proces ohřevu je tak výrazně kratší.

Rychlý odvod vody

Díky rovnoměrnosti ohřívání je z produktu rychle a efektivně odváděna přebytečná voda.

Úspora výrobního prostoru

Mikrovlnné zařízení není náročné na prostor, ušetří tak mnoho místa ve výrobní hale.

Rychlost a úspora času

Proces ohřevu je velmi efektivní, dramaticky se tak snižuje čas ohřevu a zjednodušuje plánování výroby.

Ekologický provoz

Technologie nespaluje, a nevypouští tak zplodiny do ovzduší. Její provoz je vysoce ekologický.

Jak to funguje

Při konvenčním ohřevu postupuje teplo z povrchu dovnitř a vlhkost vystupuje zevnitř na povrch, kde se odpařuje. Při hloubkovém působení mikrovln se ohřívá i vnitřek produktu a vlhkost je vytěsňována směrem k místu nižšího tlaku — tedy na povrch materiálu, který je chladný, protože okolní vzduch se mikrovlnami neohřívá. Touto vodní pumpou se dosáhne rychlého a efektivního odvodu vody.

Mikrovlnná zařízení jsou konstruována pro kontinuální, diskontinuální nebo stacionární ohřev kusových, sypkých, kašovitých nebo tekutých materiálů. Podobná je koncepce zařízení pracujících na radiových frekvencích.

Schéma fungování mikrovlnného ohřevu

Proč musí být mikrovlny na míru?

Téměř každá průmyslová aplikace mikrovln vyžaduje individuální konstrukční řešení, které zohledňuje charakter ohřevného procesu a ohřívaného produktu. Přestože se při vývoji zařízení používají standardní celky, je každá zakázka podřízena potřebám zákazníků, zpracovatelské kapacitě a dalším specifickým parametrům, jakož i představě o začlenění zařízení do celkové technologie. Takto vzniklá aplikace se experimentálně ověřuje na zkušebních aparaturách, k čemuž se používají zákazníkem dodané produkty.

Zařízení

Zařízení se skládá z generátoru osazeného zdroji mikrovlnné energie — magnetrony — a dále z ozařovacích komor, v nichž mikrovlnné pole působí na zpracovávaný materiál. Mikrovlnná energie se pomocí vlnovodů převádí do aplikátorů, z nichž je rozptýlena v komoře s cílem dosáhnout optimálního ohřevu — obvykle maximální teplotní homogenity v produktu.

Zařízení je dále vybaveno ochrannými a měřicími prvky, řídicí jednotkou, popřípadě dalšími integrovanými systémy, sekcí pro dohřev či chlazení apod. Generátory se zařízením buď tvoří kompaktní celek, nebo jsou v samostatných skříních, které jsou od vlastní komory oddělené.

Průmyslové mikrovlnné zařízení