Dřevo

Jsme jedním ze špičkových dodavatelů řešení, která vám šetrně, ale velmi efektivně pomohou se zpracováním dřeva. Mimo jiné díky tomu, že dokonale rozumíme dřevu jako průmyslovému materiálu.

Víme, že si dřevo žádá velmi delikátní přístup a jakékoliv tepelné zpracování je velmi citlivé. Mikrovlnná technologie je proto perfektním řešením – je šetrná a podobně jako v jiných odvětvích pomůže v materiálu snižovat pnutí a dosahovat neobvyklé rychlosti ohřevu. Uplatní se tak např. při šetrném sušení nebo předehřívání a napařování dřeva pro další zpracování.

Napařování dřeva

Dřevo špatně vede teplo, tím pádem je jakýkoliv konvenční způsob jeho prohřevu časově náročný, a výrobně tak velmi neefektivní. S čím větším množstvím materiálu pracujeme, tím je ohřev delší a náročnější. V případě napařování pro potřeby loupání dýhy tento proces může trvat dny až týdny. Mikrovlny ve vlhkém prostředí prostupují rovnoměrně celým materiálem a jsou schopny tento proces zkrátit třeba již na 8 minut.

TIP: Zajímá vás více? Přečtěte si, jak jsme našemu klientovi pomohli mikrovlným napařováním bukové kulatiny zautomatizovat a radikálně zrychlit celou výrobu.

Sušení

Mikrovlnné sušení přináší významné zkrácení procesního času, s tím spojené zvýšení efektivity samotného procesu sušení a zlepšení výsledné kvality produktu. V dřevovýrobě jsou mikrovlny nejčastěji nasazovány tam, kde má materiál vysokou přidanou hodnotu.

Lepení

Využití mikrovlnné technologie v lepení dřeva využíváme primárně pro urychlení vytvrzování lepidla. Mikrovlny působí na celou vrstvu lepidla ukrytou mezi spojovanými materiály, a napomáhají tak k rychlejšímu vytvrdnutí při zachování kvality spoje.

Sterilizace a zbavení škůdců

Ke sterilizaci mikrovlnnou technologií dochází díky působení tepla. Sterilizovat lze palety nebo dřevo určené k balení při mezinárodní přepravě. Méně častým, ale o to hodnotnějším využitím jsou aplikace, kde jsou mikrovlnami likvidováni škůdci přímo ve dřevě historických staveb.

Chcete s námi zkonzultovat, jak by mohly mikrovlny pomoci vám? Ozvěte se nám.

Přínosy mikrovln

Úspora času

Minuty místo dní

Lepší řízení procesu

Homogenní teplota, změny procesu v reálném čase

Ekonomika

Minimální čas, potřebný prostor a tepelné ztráty

Efektivita

Plynulost výroby

Potřebujete další informace?

Případová
studie

Prohlédnout

Mikrovlnná technologie

Přečíst

Kontaktujte nás

Zobrazit