Jsme strategickým partnerem významných světových společností zpracovávajících kaučuk. Našimi inovativními technologiemi jim pomáháme lépe plánovat výrobu a šetřit výrazné náklady na energiích.

Kaučuky, gumárenské směsi, stejně tak finální pryžové výrobky, se obecně vyznačují nízkou tepelnou vodivostí. Konvenční ohřev od povrchu k jádru je zdlouhavý, neefektivní a energeticky náročný. Mikrovlnný ohřev působí současně v celé hloubce materiálu. Je tak rychlý, homogenní, energeticky méně nákladný.

Předehřev kaučuků před mícháním

Konvenční proces předehřevu kaučuku má nestejnoměrnou kvalitu, je energeticky a prostorově náročný a trvá běžně i více jak 12 hodin. Neumožňuje tak pružně reagovat na požadavky změny výroby.

S pomocí mikrovln lze předehřívat celé palety materiálu najednou. Ohřátí na požadovanou teplotu zabere 20-40 minut, je energeticky šetrnější a kvalita ohřevu je rovnoměrná. Díky rychlému zpracování se proces stává kontinuálním, a v některých provozech tak umožňuje nasadit štíhlou výrobu.

ROMILL

Předehřev gumárenské směsi před lisováním

Vulkanizační lis až polovinu času nevulkanizuje, ale pouze ohřívá materiál na požadovanou teplotu. Mikrovlnný předehřev vsádky před lisováním umožní zkrátit vulkanizační čas až na polovinu, přičemž jedno mikrovlnné zařízení obslouží najednou až 5 lisů. Díky mikrovlnám tak ušetříte za energie a významně zrychlíte výrobu s minimálními nároky na prostor.

Předehřev pneumatik před lisováním

V rámci výroby pneumatik jsou obecně lisovny úzkým místem. Navýšení výroby je často možné pouze pořízením nových lisů. Mikrovlnný ohřev umožňuje výrazné navýšení kapacit i bez nutnosti pořízení nových lisů. Jedno mikrovlnné zařízení dovede snížit vulkanizační čas o 30–50 %, a zajistí tak vyšší výstup při zachování stejného množství lisů. Čím delší je přitom původní čas vulkanizace, tím větší mají mikrovlny přínos. Obzvlášť vhodné jsou tedy pro OTR a zemědělské pláště, jakožto pro plnopryžové pneumatiky.

Předehřev pryžových produktů obecně

Mikrovlny však mohou být nasazeny i před jinými operacemi. Je-li pro následný proces nutný předehřev na určitou teplotu, může s pomocí mikrovln probíhat inline. Příkladem může být předehřev gumárenské směsi před vstupem do extrudéru. Známé jsou také předehřevy před nanášením vrstev.

Kontinuální mikrovlnná vulkanizace extrudovaných profilů

Vulkanizace extrudovaných profilů je nejrozšířenější aplikací mikrovlnného ohřevu v gumárenství. Extrudovaný profil je v mikrovlnném kanálu předehřátý na vulkanizační teplotu, kde v dohřevné zóně následně dojde k samotné vulkanizaci.

R&D: Další oblasti využití

Kromě náhrady konvenčních řešení se věnujeme i rozvoji nových oblastí využití mikrovln v gumárenství. Řešíte inovace ve výrobě? Ozvěte se, rádi vám pomůžeme.

Přínosy mikrovln

Úspora času

Minuty místo dní

Lepší řízení procesu

Homogenní teplota, změny procesu v reálném čase

Ekonomika

Minimální čas, potřebný prostor a tepelné ztráty

Efektivita

Plynulost výroby

Potřebujete další informace?

Případová studie

Přečíst

Mikrovlnná technologie

Přečíst

Kontaktujte nás

Zobrazit