S technologií mikrovlnného předehřevu je významný evropský výrobce pneumatik schopný výrazně zkrátit ohřev kaučuku. Díky tomu zrychlil výrobu a efektivněji plánuje celý výrobní proces.

Co jsme řešili

Kvůli rychle narůstající poptávce přestávaly našemu zákazníkovi dostačovat výrobní kapacity. Jedním z klíčových parametrů zpomalujících celkovou výrobu byla technologie předehřevu přírodního kaučuku, jejíž limity už nadále neumožňovaly výrazné zrychlení procesu.

Společnost se proto obrátila na ROMILL s požadavkem na kompletní změnu technologie a zrychlení a zefektivnění ohřevu přírodního kaučuku. Jedním z požadavků klienta bylo dosažení teplot vyšších než 40 °C a schopnost odbavit až 80 tun materiálu za 1 den.

Jaké jsme zvolili řešení

Protože přírodní kaučuk lze velmi dobře ohřívat (a to dokonce ve vrstvě až jeden metr) prostřednictvím mikrovlnné technologie, dodal ROMILL klientovi zařízení NSR Preheater 96. To mimo jiné umožňuje pracovat také s celými paletami materiálu.

Unikátní technologie, kterou ROMILL NSR Preheater 96 využívá, navíc klientovi dává možnost:

  • Ohřevu dvou palet přírodního kaučuku v rámci jednoho cyklu (2 x 1250 kg).
  • Zkrácení jednoho cyklu na 20 – 40 minut podle požadovaných teplot.
  • Plné automatizace samotného zařízení.
  • Předehřevu kaučuku na teploty 50 °C i vyšší.

Výsledek

Díky investici do NSR Preheateru 96 dnes zákazník neplánuje svoji výrobu ve dnech, ale v minutách, a je tak schopný fungovat v modelu štíhlé výroby a uchovávat minimální skladové zásoby. Kaučuk zmrzlý na minusové teploty má zákazník možnost využít hned, jakmile je ve výrobě potřeba. Díky předehřevu na vyšší teploty navíc efektivně zkracuje cyklus jednoho míchání, méně namáhá Banbury mixer, a snižuje tak frekvenci servisních zásahů.

Efektivnější je i proces samotného předehřevu. Ve srovnání s konvenční technologií není třeba materiál z palet ručně přeskládávat, po přemístění na nerezovou paletu do stroje vstupuje celá vsádka. I tak je ale zajištěno rovnoměrné rozložení teploty všude na paletě, což eliminuje riziko špatné směsi způsobené krystalizací a zajišťuje stále stejnou výstupní teplotu a stabilní a kontrolovanou kvalitu gumárenské směsi.

S ohledem na rozsah výroby jsou pro klienta nezanedbatelné také energetické nároky (~46 kWh / tuna / Δt 40°C), které snižují nejen uhlíkovou stopu vygenerovanou výrobním procesem, ale také náklady na samotnou výrobu.

Pokud Vás zajímá tento proces podrobněji, tak pokračujte ZDE.