Unikátní mikrovlnné zařízení umožnilo z napařování udělat jednoduchý, rychlý a kontinuální proces.

Co jsme řešili

Zákazník, významný zpracovatel dřeva, jako mnoho dalších dosud využíval vsádkový způsob napařování. Nevyhovovala mu však složitá logistika, dlouhý procesní čas a neefektivně využití zaměstnanci. Přemýšlel proto o tom, jak by bylo možné celý proces urychlit a pokud možno zautomatizovat a oslovil s tím ROMILL.

Jaké jsme zvolili řešení

Do řešení jsme se pustili s hypotézou, že existuje šance, že nižší frekvence bude mít dostatečně dlouhou vlnu k tomu, aby bylo možné ohřívat celé odkorněné špalky. Po několika měsících vývoje jsme přišli s 25 metrů dlouhým zařízením, které dokáže pracovat přímo s bukovou kulatinou průběžným způsobem.

Linka je vybavena systémem dopravníků, díky nimž zcela odpadla lidská práce. Jeden špalek dokáže celým zařízením projít již za 8 minut což je skutečně významné zkrácení. V provozu to následně znamená, že dřevo zařízení opouští přibližně každých 30 vteřin až minutu, což akorát odpovídá taktu loupačky.

Jaké hlavní výhody technologie zákazníkovi přinesla:

  • Rychlý proces umožnil průběžnou a dobře plánovatelnou výrobu
  • Kulatina je prohřívána rychle v celém objemu a ihned zpracovávána, lze tak nasadit just-in-time systém práce s materiálem
  • Rychlý a efektivní ohřev významně snížil energetické nároky
  • Zařízení je plně automatizované, samo si řídí vstup a výstup, operátoři se tak mohou věnovat jiné práci v rámci provozního areálu
  • Zároveň se šetří energie, jelikož dřevo nechladne
  • Zařízení je pohotové, není nutné jej před provozem nahřívat ani udržovat parní kotel

Výsledek

Výroba nyní plyne v jedné technologické lince s minimem zapojení lidské práce. Šetří se prostor i energie, jelikož veškerý materiál přijatý do procesu je ihned zpracováván. Odpadlo složité plánování v zimním období, kdy bylo nutné počítat s mnohem delším časem napařování.

Spokojení jsou i samotní zaměstnanci, kteří si díky tomu mohou věnovat práci s vyšší přidanou hodnotou.

Prozkoumejte další využití mikrovlnné technologie pro dřevařský průmysl.